нси отчети

Сега за целите на НАП (облагане с корпоративен данък) и НСИ данните трябва да се предадат до края на март, а в Търговския регистър се представят одитирани отчети.

Публикуване на ГФО- годишен финансов отчет- 7 лева – ОТЧЕТИ- Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ on-line за цялата страна- лесно, бързо, без никакви формалности, в удобен за Вас формат в едно от най-големите и популярни специализирани интернет издания

Писмо до председателя на НСИ относно съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г.

Честа практика при изготвянето на Годишни финансови отчети от малките и средни предприятия е да се използват като база формите за отчети на НСИ, чрез които се подава информация към.

Съставяне на Годишни Финансови Отчети > 7.5. Формуляри на Отчети по.

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ предоставя статистическа информация за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България.

НСИ удължи срока за годишните отчети на фирмите – Съвети.

– НСИ удължи срока за годишните отчети на фирмите Националният статистически институт удължи срока, в който фирмите могат да подават годишните си отчети , до 5 април.

ОТЧЕТИ- Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ on-line за цялата страна- лесно, бързо, без никакви формалности, в удобен за Вас формат в едно от най-големите и популярни специализирани интернет издания

единични легла икеа Taki Taki The Dallas Mavericks will be a little more bronze for their first game that counts in Orlando after an off-day pool day. Trust to place time capsule with message on Ayodhya, Ram. – According to a member of the trust, the idea behind this move is to ensure that future generations are not

ОТЧЕТИ- Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ on-line за цялата страна- лесно, бързо, без никакви формалности, в удобен за Вас формат в едно от най-големите и популярни специализирани интернет издания

Срокът, в който фирмите ще могат да подават годишните отчети за дейността си през 2018 г. в Националния статистически институт (НСИ), се удължава с пет дни до 5 април.

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни.

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година КиК Инфо | 24.03.2020 14227

Gatlin One of three individuals involved in a botched robbery that left a man dead was sentenced to life in prison Thursday. Blake and Gatlin clocked personal bests – 9.75 and 9.79 seconds – en route to silver and bronze medals, respectively. Bolt. On Thursday during a Zoom conference, Sam Pittman talked about how the quarterbacks