нои по егн и пик

Националният осигурителен институт (НОИ) започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г. включително.

По същия начин могат да се подават и необходимите документи за изплащане на парична помощ при смърт на осигуреното лице (заявление-декларация приложение №17) и.

Всеки може да изчисли пенсията си на сайта на НОИ от днес.

– Електронната услуга е достъпна в сайта на НОИ през рубриката „Е-услуги", раздел „Справки по ЕГН и ПИК" Вчера стана ясно, че изплащането на болничните вече.

"нова справка" от нои bonou2 13.08.2013 13:24 "Начало Е-услуги Справки по ЕГН и ПИК Справки за социално осигуряване.

Националният осигурителен институт (НОИ) започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г. включително.

Лични справки по ЕГН за социално и здравно осигуряване – Справка за социално осигуряване /по ЕГН и ПИК/ – Справка за здравно осигуряване /по ЕГН/ – Справка за месеците без данни за здравно осигуряване за лицата под 18 год.

НОИ вече предоставя възможност за подаване на искане за издаване на ПИК и по електронен път. Това е възможно ако имате валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Как и кога да си вземете пенсията за април, 2020 година – указанията на НОИ и "Български пощи" Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. от Националния осигурителен институт (НОИ.

За получения ПИК на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата. ПИК на НОИ е активен от деня, следващ неговото издаване.

секс с българки Fast And Furious 3 Dwayne "The Rock" Johnson is making $23.5 million for Netflix’s upcoming action movie, "Red Notice.". Remember Me Ellie Goulding’s 20s are a blur. ET’s Denny Directo spoke to 33-year-old British singer via Zoom, and she discussed the. I have no real memories of my mother other than related to the crime,”

В Националния осигурителен институт постъпиха сигнали на граждани и медии, че на интернет страницата на института може да се осъществи невалидиран достъп за справки по ЕГН и ПИК на Националната агенция по приходите.

От сайта на НОИ можете да направите справка за изплатените парични обезщетения за безработица. За да направите проверка, е необходимо да разполагате с ПИК, както и да въведте ЕГН.

Националният осигурителен институт (НОИ) започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г. включително.

Mvr.bg андонов Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на Дирекция "Национален парк Рила" Красимир Андонов ще. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев проведе работна среща с руския посланик Н.Пр. Анатолий Макаров. Двамата. На денешен ден – МИА – 986.- Во Ихтиманскиот премин (Тројанова Врата), византискиот цар Василиј Втори претрпел пораз во