наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.

От палатата правят този коментар във връзка с проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, който бе в.

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Инструкции:

здравна книжка за работа Има ли право личният лекар да ми иска 5 лв. за заверка на здравна книжка за работа? 20.01.2016 12:11 6472 прочита 1 коментара За гражданите – НЗОК – – да посетят приемните на РЗОК или да се обадят на телефоните в отделите за работа с граждани; – да посетят приемната на НЗОК за консултации на

Световното в Катар ще е най-доброто в историята. Определянето на допълнителните възнаграждения за заплати в държавната администрация 2018 резултати на служители, изпълняващи дейности по разработване, управление и.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на.

– Книга » Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация – 2012 г. : Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация – 2012 г. ★ Плащане в брой при получаване.

Увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация е пир по време на чума. Това заявяват в своя позиция от Българската търговско-промишлена палата.

Увеличение на заплатите на служителите в 28 държавни институции с 30% е заложени в проект за промяна на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

В споразумението по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител се определя кой от органите по назначаване издава служебната книжка, коя администрация я съхранява, както и редът за.

кости здравна книжка за работа Има ли право личният лекар да ми иска 5 лв. за заверка на здравна книжка за работа? 20.01.2016 12:11 6472 прочита 1 коментара За гражданите – НЗОК – – да посетят приемните на РЗОК или да се обадят на телефоните в отделите за работа с граждани; – да посетят приемната на

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ kakavida 24.03.2016 08:36 Здравейте!

Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.