дмс заплата

Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя по трудов договор, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплата.

Suzuki Sx4 S-cross храбро сърце целият филм Buda Buda is set to implement Stage 1 water restrictions starting Monday due to lack of rain and higher than normal water use. The. дървото на живота филм онлайн Дървото на желанията – БНТ – Огорчен, Дрю излива гнева си върху Дървото на желанията в съседния град – елхата там традиционно

Калкулатора Заплата служи за изчисляване на възнаграждения, осигурителни вноски и данъци на лица, работещи по трудови правоотношения. Свали за Android и iOS.

болничен изплащане Как да се подготвите за подаване на болничните листове след 01 Януари 2016г. Регистрация/вход за подаване на болнични по ел. път – от тук Все още остава възможността за подаване на болнични листове на място в районните. Съжалявам, но не разбрах от всичко което чета, изчисляване на пари по болничен лист. Някак си много се

Освен т.нар. ДМС чиновниците получават всяка година и по около 200 лв. за представително облекло, както и веднъж на три години пари за очила.

Ето кой пловдивски лекар взе 377 000 лева заплата. 27.

W123 This next car comes to DT as a seller submission from Sean C who writes: I love wagons and I love ’80s/’90s boxy Euro cars (I. The breadth of the South African automotive industry is nothing to be scoffed at. And as the sector seeks to regain the. With a finite number of patterns, shapes

Удръжки от трудовото ми възнаграждение (заплатата ми) могат да се правят с или без мое съгласие.Удръжките с мое съгласие могат да бъдат без ограничение както по отношение на основанието, така и по отношение на размера.

Калкулатор заплата. Калкулатор заплата – бруто/нето. Калкулаторът изчислява нетна работна заплата, която ще получите след удържане на всички данъци и осигуровки.

И всички ни успокояват, че е точно така и ни обясняват, че договаряме основна заплата, към която в последствие можело да има / ако шефът реши/ бонуси, заработки, премии или ДМС (допълнително.

Работната заплата е: 1. Икономическа категория, отразяваща определени страни на обществените и главно на икономическите отношения между работодатели и наемни трудещи се; 2.

Този правилник определя реда и условията за формиране, разпределение и разходване на средствата за работна заплата, както и начина на формиране на индивидуалната работна заплата в БНР. Чл. 2.

С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово.

работна заплата за списъчния състав, включително за възнаграждения на Управителя,

Средствата за целеви награди и тези за ДМС се планират централизирано. (4) (Изм. – Решение № 113 от 26.11.2015 г.